Documentatie

 

►     Handleiding Meerderjarigenbewind, de Rechtspraak

Bewind is zorg.
Zorg voor hen die niet in staat zijn zich volwaardig in de maatschappij te handhaven.
Mensen met beperkingen of mensen voor wie het lot niet gunstig gezind was.
De bewindvoerder hoort hun belangen alsof het zijn eigen belang is te behartigen.

 

►    Curatele, bewind en mentorschap, Justitie

Soms zijn mensen niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij psychiatrisch patiënten zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter iemand aanstellen die de belangen behartigt van de betrokkene. Dit gebeurt meestal op verzoek van de betrokkene of zijn familie.

 

►    Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), Raad voor Rechtsbijstand

Bent u terecht gekomen in een uitzichtloze situatie wat betreft uw schulden? Heeft u vragen over een lopend schuldsaneringtraject? Kortom, zit u met vragen en bent u op zoek naar de antwoorden?

 

►    Heeft u een klacht voor de rechtbank

Als u denkt dat u door een gerecht of door iemand die daar werkt niet
behandeld bent zoals het hoort dan kunt u daarover een klacht indienen.

 

►    Hulp bij Schulden - Min van Sociale zaken

Er zijn verschillende manieren om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Voor zowel particulieren als zelfstandig ondernemers. In eerste instantie probeert u tot een aflossingsregeling te komen met uw schuldeisers. Lukt dat niet, dan biedt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) alsnog een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken. Daarbij spelen de rechtbank en de bewindvoerder een belangrijke rol.  

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer © 2023, EEMLAND kompas wijst u de weg naar een zorgeloze toekomst