PGB administratie (Persoons Gebonden Budget)

 

Werkwijze

Bij de administratie van een persoonsgebonden budget is het van belang, dat de kaders van het zorgkantoor zorgvuldig gevolgd worden. Daarbij is ook het zorgvuldig archiveren van de administratie van belang.
Diegene die graag hulp wil hebben met de administratie, wordt door EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer ondersteuning geboden. Dit kan door het uitbesteden van een deel of de gehele administratie maar u kunt ook een adviesgesprek aanvragen.

 

Het geheel uitbesteden omvat:

- Beheren van de gehele administratie rondom uw PGB
- Functioneren als uw PGB postadres
- Verantwoording aan uw Zorgkantoor
- Overige contacten met het Zorgkantoor
- Beheren PGB bankrekening
- Faciliteren van inzage
- Betalen nota’s, afhandelen declaraties
- Archiveren PGB administratie
- Contacten met zorgverleners
- Ziekmeldingen aan de SVB
- Organiseren loonadministratie (in samenwerking met SVB)
- Belastingtechnische ondersteuning
- enz.

 

Gaat uitbesteden u te ver?

Houdt u liever zelf de regie in handen? Dit is ook mogelijk, u kunt ook terecht voor een adviesgesprek met EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer. Wij helpen u met het op de rails krijgen van de administratie. Samen zoeken we uit welke contracten nodig zijn, wat er nog geregeld moet worden, enz.

 

Kosten

Voor het beheren van de administratie van uw PGB worden maandelijkse kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bekostigd vanuit het forfaitaire bedrag.

 

Werkzaamheden PGB administratie

Basiswerkzaamheden:

- Verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor
- Beheren PGB rekening
- Ontvangen van de PGB post
- Faciliteren van inzage
- Betalen nota's
- Controleren eindrekening zorgkantoor
- Contracten afsluiten met zorgverleners
- Afhandelen declaraties
- Ziekmeldingen aan de SVB
- Ondersteuning bij intensieve controle
- Archiveren administratie, minimaal 7 jaar
- De kosten van deze basiswerkzaamheden worden gekoppeld aan het forfaitaire bedrag met een maximum van EUR 35,- per
   maand

Aanvullende werkzaamheden:

Naast de maandelijkse kosten kan het zijn dat in uw situatie andere werkzaamheden nodig zijn. De kosten voor deze aanvullende werkzaamheden verschillen per soort en intensiteit en kunnen grotendeels verantwoord worden als ondersteunende begeleiding.
Enkele voorbeelden zijn:
- Intakekosten (eenmalig bij opstarten dossier)
- Loonadministratie of opting-in aanvragen bij de SVB
- Belastingtechnische ondersteuning
- Opstellen jaarbegroting
- Deze kosten, naast de intakekosten, worden pas gemaakt nadat hierover overleg is geweest.

 

Eenmalig / Incidenteel Adviesgesprek

Voor een adviesgesprek betaalt u een uurtarief, deze kosten worden aangemerkt als ondersteunende begeleiding.


 

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer © 2023, EEMLAND kompas wijst u de weg naar een zorgeloze toekomst