Mentorschap

 

Waarom bestaat de maatregelen onder Mentorschap?

Mentorschap kent verschillende betekenissen. Wij bedoelen daarmee de persoon die de belangen behartigt van iemand die dat al lange tijd niet zelf meer kan. Het gaat om volwassen mensen die verzorging, verpleging of begeleiding nodig hebben.

Mensen die bijvoorbeeld in een instelling wonen. Vaak kan een familielid voor de belangen van iemand zorgen, maar soms ook niet. Dan komt de vraag naar een mentor om de hoek kijken. De mentor wordt na onderzoek door de kantonrechter als wettelijk vertegenwoordiger aangesteld.


Degenen die voor mentorschap in aanmerking komen zijn mensen met een handicap of chronische ziekte, mensen met psychiatrische problematiek en (dementerende) ouderen.


Wat kan de zorgmentor allemaal voor u doen?
 

- informatie en adviesverstrekking
- bemiddeling en/of verwijzing
- ondersteuning en begeleiding
- een(tijdelijke) overname van de wettelijke vertegenwoordiging


U kunt bij de zorgmentor terecht met vragen en problemen op een groot aantal levensgebieden:
 

- hulpverlening en zorg
- wonen
- contacten
- hobby’s
- financiën
- rechten

 

Een volmacht? Zaak van vertrouwen!

In sommige situaties kan het verstandig zijn om uw zaken (tijdelijk) door iemand anders te laten waarnemen. Bijvoorbeeld als u enige tijd naar het buitenland gaat.
Of als u geopereerd wordt en niet weet hoe u er daarna aan toe bent.
Vaak geven ouders elkaar of één van hun kinderen in zo’n geval de volmacht om in hun plaats te handelen. Maar als er niemand in uw directe omgeving is die u dit toevertrouwt, kan ook de zorgmentor deze rol voor u vervullen.

 

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer © 2023, EEMLAND kompas wijst u de weg naar een zorgeloze toekomst