Welkom,   uw financiën veilig in goede handen!

 

Steeds vaker hebben  mensen problemen om rond te komen met hun financiën. Lasten stijgen, regelgeving wordt ingewikkelder en soms raakt men door omstandigheden in financiële moeilijkheden. Rekeningen kunnen niet meer betaald worden, post wordt niet meer geopend  en er volgen op een gegeven moment aanmaningen en brieven van incasso bureaus en deurwaarders.
 

Wij kunnen helpen als mensen het moeilijk vinden hun  persoonlijke administratie en financiën bij te houden. Het maakt niet uit of zij een laag of hoog inkomen hebben. Wij adviseren en beheren de administratie en financiën van particulieren. Wij adviseren ten aanzien van besteding van het huishoudgeld maar doen geen vermogensbeheer en geven geen financiële beleggingsadviezen.


Budgetbeheer, Budgetbegeleiding en Budgetcoaching

 

Budgetbeheer (ook wel eens Inkomensbeheer genoemd) is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan iemand anders. Alleen afspraken die gemaakt worden zijn niet vrijblijvend.

Met budgetbeheer worden u vaste lasten op tijd voldaan, hiermee worden uw geldzaken op tijd en netjes geregeld.

EEMLAND B & B ondersteunt ook personen die door bijzondere omstandigheden de financiële zaken (tijdelijk) niet meer zelf kunnen regelen. Wij nemen deze zorg uit handen van familie of begeleiding, die zelf niet instaat zijn om naast hun eigen leefsituatie de financiën van hun familielid/cliënt te behartigen. Dit gebeurt op een heldere en professionele wijze.

 

Bewindsvoering, schuldhulpverlening, mentor en curatele

 

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Hierbij kan gedacht worden aan dementeerde bejaarden, verslaafden, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, maar ook mensen met problematische Schulden.

EEMLAND B & B verricht alle noodzakelijke financiële handelingen voor de onderbewind gestelde persoon: van het controleren of inkomsten worden ontvangen tot het uitvoeren van betalingen en aanvragen van subsidies.
Wij zijn een kantoor met ruime ervaring waarbij elke persoonlijke situatie de individuele aandacht krijgt die u mag verwachten van onze vakbekwame medewerkers.

 

Kwaliteit en betrouwbaarheid volgens de NVVK en RECOFA richtlijnen 
 

Alles gaat in overleg en er worden duidelijk afspraken gemaakt. Natuurlijk heeft de bewindvoerder en/of beheerder ook regels waaraan hij zich moet houden. De bewindvoerder en/of beheerder wordt geacht een aantal taken uit te voeren die gericht zijn op het beheer van het vermogen. EEMLAND B & B voldoet aan een uitgebreid kwaliteitsreglement en aan de wettelijke eisen.

Focus ligt op integriteit van medewerkers en organisatie, handelingsbekwaamheid en voorzieningen om de continuïteit te garanderen.
Onze vakbekwame bewindvoerders hebben een ruime ervaring, kennen de specifieke regels en besteden de uitgebreide individuele aandacht aan elke zaak die u van een bewindvoerder en beheerder mag verwachten.
(Wij zijn lid van de branche vereniging).

  

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer © 2023, EEMLAND kompas wijst u de weg naar een zorgeloze toekomst